torek, 07. april 2009

Processio locopolitana

O prelubi kršenik, uečni grejh te ma uoblast. Puglej ukul, keku trpi čluvejštvu zered jega, pa tud tu ti nej neč mar, da je Buožji sin za tvuj zueličajne teku hudu martran inu suojen biu, pa de je na križi grenko smrt storu, kuker en ubijauc. Ublejč se ku'j u črn guant, pokrij lice, pa stuop u proceisia z drugme grejšnki. U ruoke djen gajžua, pa se pu hrbtej bij za suoje inu drugej grejhe. Puglej si tud uso tu štoriju tiga grejšniga čluvejka, ku se ti na U'lk pj'tk pukaže na starem Luoškem trge. Tam uoš uidu keku sta Adam nu Ejva u Raje pud skušjavo ud ene gulfive kače zapupadla. Pa kuk je zarad jiju dvej pol smert zauladaua ne cejlem suejti inu kuk je slejpa pa glih usacga sabo ulejče, nej bo papež al škuof, cjesar al kral. Pukazou te bojo Pjeku, kjer sam zludi pa njegou hudiče grejšne duše gruozne martraju no cvreju. Vidu boš tud tj' nobl Luoške cj'he nu bratušne, kuk se pukažejo kuk'r kuvače, lončare, šuštere, žniderje, pj'ke nu mesarje u lejp'h gvant'h nu z banderam ud svoje patruonu. Pukažejo te kuk je naš Guspud Ježuš u Ruzalem na uosličke pr'jahu, pa kuk mu je ta judusk folk tud Huozana klicu. Puole se uid tud keku je Guspud zadnje večj'rje meu storite, kuk je ta kruh nu vinu, kuker suoi telu nu kri pudelu apostelam. Pa Samsona se pukaže, ku je biu t'ku hudu muočn, de je cejlu uoisku pobu z ene kustjo ud uosla. Pa našga Guspuda u v'rte vid'š, ku mu ta svj'ta kri is čj'la kaple, pa tud ku sam tajfl izdajauce Judeži en štrik punuja, da b'se ubejsu na j'ga. Pa Herod, en kral, keku se našmu Guspudi reži. Pa kuku hudu Guspuda našga gajžuajo, de je ues krvau, pol mu pa še eno trnuvo krono na glavo dajo. Tud Hieronemus, naš sv'ti uoče ku je žueu kuker en pušaun'k nu sv'te spise durh pisu, se pukaže. Pole pa Pilatuš, ku Ježuša zavuolo t' judouske hinaušne, skupaj z duejma rasbojnikama križat daje. Pa kuk naš Guspud teški križ njese, pa tud de pade, puole mu pa smilena Veronika se p'rtam lice briše. Na križe uid'š našega Guspuda, kuk mu cejli svejt huode klanjat se: Uropa, Azeja, Afreka nu Merika. Pa ta buoga Marija, mati našga Guspuda, ku ma na sebe sj'dm žalost. Po se pukaže tud una Skrina zaueze, ku je presuitli kral David muolu pred njo. Pol pa še Luoške purgeri ku nuosjo našga Guspuda mrtuga u grobe, pa muska buode tud zraun špiloua. Tu je ena rejs hudu uelka nu lejpa pa tu žauastna procejsija, ku jo je luoški kapcinerski pat'r Romuald na meu spisat, pa tud sama gusposka je gnar zajo dajaua. Sam mam ti še puejdat, da bulš kuoja uzune pustit', k'r je u Luoke en gruozen dren, k'r ma cejla Krajnska na prucejsijo prid't.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Bilo in šlo:

Komu mar?

"Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte." (Mt 10,8b)