torek, 30. september 2008

Loka

Zanimiv in lep trg ... v svežem ambientu ... plodna ravnica pod kulisami zasavskih hribov ...

Najprej sem pozdravil varovance Trubarjevega doma. Lepo je urejen. Ljudje so bili veseli, vsakega so veseli ... radi imajo, če kdo pride k njim.
Če hoče kdo spoznati iskrene in tople ljudi, naj gre na obisk v dom. Tudi če nikogar nimaš tam. Ni problema, vsi se bodo pogovarjali s tabo.
Sledi sprehod po Loki in čaj.
Potem pogovor s predsednikom Krajevne skupnosti, gospodom Francijem Strajnarjem. Debata o zdravstvu, javno-zasebnih partnerstvih in perspektivah razvoja domske oskrbe, pa še kaj ... tem ne zmanjka.
Njegov koncept razvoja Loke je, v prvi vrsti "urejeno in varno okolje z poudarkom na razvoju turizma in pohodništva". Podpirajo Trubarjev dom, ki je tudi velik lokalni delodajalec in dolgoročno razmišljajo o razširitvi kapacitet. Treba bi bilo pridobiti objekt blagovnih rezerv od države, potem bi se kaj dalo.
Loški trg je sicer spomenik in zaščiten vendar bi se dalo še kaj narediti. Na primer urediti parkirišča v okolici trga. Nekoč bi se ga mogoče dalo celo zapreti za promet, seveda pa bi bilo treba prej ceste speljati drugje.
Nujno rabijo pločnike na odsekih Loka-Račica in Šentjur-Breg. Javno razsvetljavo že delajo, ne gre drugače, enostavno ne morejo brez nje. Nevarno je, zlasti pozimi.
Gradijo vodovod za Čelovnik in načrtujejo povezavo z Loškim zajetjem na Žirovnici, vir je odličen in izdaten. Vse vodovode v Krajevni skupnosti upravlja Komunala in zadeva dobro funkcionira.
Rabijo telovadnico pri osnovni šoli, ki bi bila večnamenski prostor. Stari kulturni dom je v slabem stanju.
Vrtec imajo in je poln. Krasno, ni lepšega kot poln vrtec. Šola je adaptirana in so zadovoljni. Uredili so tudi cerkev in župnišče z okolico. Res je zgledno urejeno. Trubar bi bil gotovo vesel.
Kanalizacija za Loko in Račico je potrebna. Čistilna naprava bi najbolj sodila ob Savo k vrhovškemu mostu. Zanimiv bi bil razmislek o varianti, da se gradi ista ČN tudi za Vrhovo in Prapretno v Občini Radeče, ker bi bilo vzdrževanje verjetno cenejše pa še cela dolina bi bila rešena.
Problem so zazidljive parcele. Ni jih. Pravi, da je zanimanje veliko. Splačalo bi se razmišljati o novem naselju. Predlaga območje pod sedanjim novim naseljem, samo v tem sklopu bi bilo verjetno pametno razmišljati tudi o novi cesti, mogoče proti hmeljarski postaji in na regionalko, ker trg ne prenaša prometa več kot ga je.
Pereč je vodovod Jevša. Povedal sem mu, da se načrtuje omrežje, ki bo šlo iz Sevnice, čez Boštanj, na Kompolje in na Breg, proti Loki, ter nazaj na Jevšo in Črete.
Asfaltirati morajo še cesto na Pleš in od Račice proti zapornicam.
V Loki se da še marsikaj narediti in to ne bo noben poseben problem z ljudi, ki imajo radi svoj kraj in se trudijo zanj.
Hvala ti Loka, za prijeten večer.

ponedeljek, 29. september 2008

Plakatna vojna

Sevnica je v vojnem stanju. V varstvu noči se po območju celotne občine, predvsem pa po Sevniških ulicah, premikajo neznane skupine oborožene s plakati, lepilnimi trakovi in panoji. Mogoče je še vmes kaj kratkega "za na zob", v glavnem pa ne.

Budno prežijo druga na drugo in kjer ena opravi svoj posel, kaj kmalu nastopi druga. Zadeva je resna, boj za vsak prostorček ogorčen. Nekateri "punkti" se posebej čvrsto varujejo že od državno-zborskih volitev in za vsiljivce ni milosti.

Če kdo prekrši pravila preglednosti nad obličji posameznih favoritov je kazen takojšna. Raztrganje plakata ali celo izginotje panoja. Izobčenje iz družbe ostalih. Ne boš nas ...

Zanimivo bi bilo poiskati povezavo med številom porabljenih plakatov in odstotki glasov. Mogoče se bom s tem pozabaval po dvanajstem. Ali pa tudi ne ...nedelja, 28. september 2008

... nekaj o razvoju ...

Mnogi vprašajo, kaj naj bi se v Sevnici razvijalo? Kaj je sploh naša perspektiva?
Torej, odgovor...
Ne more biti enoznačen, tako kot nič v življenju ni enoznačno.
Vedno je nekaj vmes, vedno je nekako pomešano. V realnosti preprosto ni čistih situacij. Vedno obstoja nekaj kar je iz enega in drugega. Menda nekaj kot mešanje principov ... tao.
Prepletenost življenskih oblik. In to je tisto kar imamo v resnici.
Malo tega in malo onega, nekaj industrije, obrti, podjetnikov, storitvenih dejavnosti, uprave, šolstva, zdravstva, trgovine, kmetijstva, ... pač tistega kar rabimo ali rabijo.
In to je ta perspektiva. Možnost za vse, svobodna pobuda, razvija se tisto, kar pač lahko preživi. In vloga občine?
Posluša podjetnike in jim skuša pomagati, rezervira in komunalno opremlja zemljišča za poslovne dejavnosti, razpisuje sredstva za spodbujanje tega ali onega, štipendira, nagrajuje ...

Nekoč sem premožnega človeka vprašal: "Kaj se splača početi, da bi človek malo obogatel?"
Rekel mi je: "Karkoli, samo delati moraš."

… delajo kakor hočejo …

Kot Sevničanu, ki mu ni vseeno kaj se dogaja z njegovim krajem in nekomu, ki je zaradi narave svojega dela verjetno celo nad-povprečno informiran o okoliščinah gradnje HE Blanca s spremljevalno infrastrukturo, mi je vse bolj jasno, da se nam s strani "skupnega podviga" pripravlja velik "skupen nateg".

V državnem lokacijskem načrtu za HE Blanca, ki ga je na izrednih sejah pod velikimi časovnimi pritiski, sprejemal Občinski svet občine Sevnica in leta 2005 tudi Vlada Republike Slovenije, so predvidene ureditve nivojskih prehodov regionalne ceste Sevnica-Brestanica čez glavno železniško progo Ljubljana-Dobova na Gobavcah ter gradnja novega nivojskega prehoda na Blanci.
Tisti, ki so to zapisali v Uredbo o DLN, očitno niso poznali zakonodaje, ki je (in še vedno) določala, da se nivojski prehodi takšnega reda ukinjajo, ne pa obnavljajo ali celo gradijo na novo. Da smo to izvedeli je bilo potrebno počakati dve leti, ko so nam (in tudi strokovnjakom, ki so pripravljali Uredbo) to povedali železničarji. Ravno tako se je kot (drag) problem izkazalo križanje kolesarske steze in železnice na Gornjem Brezovem.
Rezultat je, da se Uredba v teh delih ne bo izvedla in ker se je nobenemu ne ljubi spreminjati (beri - boriti za dodaten denar od katerega bi imela kaj tudi občina), so rešitev odložili na leto 2014, ko naj bi bila prestavljena regionalna cesta nad železnico na Gobavcah in zgrajen nadvoz na Blanci.
Seveda se trenutno na tem področju ne dogaja nič in nihče se v teh napornih časih ne muči še s projekti za te spremenjene ureditve za katere bo mimogrede tudi potrebno sprejeti državne Uredbe.
Denar, ki je planiran za navedene ureditve nivojskih prehodov, ki se sedaj ne bodo izvajale, bo torej padel v jamo.
Regionalna cesta Sevnica-Brestanica, bi se na odseku med zapornicama na Gobavcah skladno z Uredbo morala dvigniti nad koto sto-letnih voda Save, pa se ne bo, ampak se bo "začasno" kakšen meter manj, kot je bilo predvideno.

Graditelji bodo tudi tu prihranili nekaj evrov.
Kar nekaj evrov bo prihranjenih tudi iz naslova gradnje HE Boštanj, ki je predvidevala obvoznico in izven-nivojsko križanje z dolenjsko železnico v Dolenjem Boštanju. V veliko veselje graditeljev elektrarne sta se Krajevna skupnost Boštanj in Občinski svet, pred leti, odločila, da takšne obvoznice, kot je bila predvidena, nočeta (mimogrede, Krajevna skupnost je imela prav - predvidena obvoznica bi bila katastrofalna) in tisti, ki bi jo morali zgraditi so se zlahka odpovedali izvedbe dela Uredbe o HE Boštanj, brez, da bi kdo resno razmislil o alternativnih rešitvah.
Planirana sredstva, ki na ta način tudi niso bila izkoriščena, so bila kasneje z gentlemanskim in ne-napisanim sporazumom prestavljena na novi most preko Save na Logu. Žal se izkazuje, da država nima namena storiti nič (kar je seveda najceneje) razen, da je trenutna Vlada zaradi medresorske neusklajenosti postopke zaustavila, nova se pa najbrž, sama od sebe, skoraj gotovo ne bo začela takoj ukvarjati z nekim mostom na Logu.
Če se spomnimo še obljub o gradbenih prevozih ki kot, da sploh ne bodo šli skozi Sevnico ampak ob Savi, dejansko pa ugotavljamo, da je stanje v zvezi prevozov skozi Sevnico katastrofalno, potem lahko samo ugotovimo, da se na nas sistematsko špara in da Občina nima nobenega pravega vpliva na dogajanja v zvezi gradnje HE.

Mislim, da je skrajni čas, da se jasno opredelijo zahteve, ki jih glede na navedeno, graditelji in investitorji elektrarn morajo upoštevati:
- takojšnja uvedba oz. nadaljevanje postopka za sprejem državne Uredbe o prestavitvi regonalne ceste na Gobavcah z navezavo na most čez Savo na Logu,
- takojšnja uvedba postopka za sprejem državne Uredbe o gradnji nadvoza na Blanci,
- takojšnja celovita ureditev križišč pri Kraglu (priključek Florjanska) in Frizu (priključek Ceste na grad),
- takojšnja celovita ureditev območja ob Drožanjskem potoku in drevoreda za površine za rekreacijo ter parkirišče za stari del Sevnice,
- takojšnja izvedba kolesarske steze po levem bregu Save (brez prekinitev) od jezovne zgradbe HE Blanca do priključka na most čez Savo v Šmarju vključno z asfaltacijo,
- takojšnje dokončanje pločnika od mostu čez Savo v Šmarju do nadvoza Orehovo, razširitev nadvoza za gradnjo enostranskega pločnika ter asfaltacija kolesarske steze po nasipu do pristana Orehovo,
- takojšne dokončanje povezane kolesarske steze od rondoja v Boštanju do Kompolja,
- takojšnja izvedba regulacije Sevnične za preprečitev poplav v Šmarju,
- takojšnja rekonstrukcija lokalne ceste od meje DLN do Lončarjevega dola in regulacija Vranjskega potoka na tem odseku,
- takojšnja gradnja prodne pregrade Konjščanjskega potoka na Radni in rekonstrukcija ceste do ovinka z ureditvijo križišča,
- takojšnja gradnja pločnika na odseku od Radne do brvi čez Savo, z javno razsvetljavo,
- takojšnja gradnja novega mostu čez Mirno, pri žagi v Dolenjem Boštanju.

ter kot odškodnina za prevoze skozi Sevnico in naselja na levem bregu Save:

- takojšnja obnova regionalne ceste in pločnikov z javno razsvetljavo in ostalo komunalno infrastrukturo na Blanci,
- takojšnja rekonstrukcija regionalne ceste med Blanco in Dolnjim Brezovim z navezavo ceste na most pri HE, ureditvijo ceste od stare OŠ Blanca do Čanjskega grabna ter izvedba nove navezave do hladilnice,
- takojšnja rekonstrukcija regionalne ceste skozi Dolnje Brezovo vključno z gradnjo pločnikov in javne razsvetljave,
- takojšnja rekonstrukcija Kvedrove ceste v Sevnici od Drožanjskega potoka do Magica ter kritje 50% sofinancerskega deleža Občine Sevnica pri ureditvi ostalega odseka regionalne ceste skozi Sevnico do rondoja Šmarje,
- takojšnja ureditev dveh nivojskih prehodov industrijskih tirov na Savski cesti v izvedbi za preprečitev padcev kolesarjev, skladno z smernicami Slovenskih železnic.

Menim, da bi se v zvezi takšnega stanja nujno morala sestati Občinska komisija za spremljanje gradne HE Blanca ter predlagati zavzetje jasnih stališč Občinskemu svetu občine Sevnica.

sobota, 27. september 2008

… radi živimo …
…v … lastnem … stanovanju …
…in … urejenem ...
… modernem …
… varnem …
…okolju …

… zato si bom prizadeval za:

· pripravo postopka javno zasebnega partnerstva za izgradnjo novih stanovanjskih blokov v Šmarju za pridobitev dodatnih neprofitnih stanovanj,
· ureditev problematike denacionaliziranih objektov v Krmelju,
· subvencioniranje obrestne mere za posojila za ureditev fasad in ostrešij večstanovanjskih ter spomeniško varovanih objektov,
· razširitev parkirišča nad HTC v Sevnici in izdelavo študije izgradnje parkirne hiše na tej ali bližnji lokaciji,
· ureditev parkirišča za tovornjake na Savski cesti v Sevnici in prepoved parkiranja tovornjakov na Kvedrovi od avtobusne do železniške postaje v Sevnici,
· priprava projektne dokumentacije in postopkov za ureditev Kvedrove ceste od avtobusne do železniške postaje v Sevnici, skupaj z ureditvijo območja pri železniški postaji,
· ureditev peš območja - trga pred HTC v Sevnici,
· prilagoditev vseh pločnikov v Sevnici in drugih večjih naseljih ter dostopov do javnih zgradb za potrebe invalidov in vozičkov,
· priprava dokumentacije in postopkov za ureditev parkov v Sevnici in drugih naseljih,
· vzpostavitev javno zasebnega partnerstva za izgradnjo širokopasovnih povezav po celotnem območju občine,
· vzpostavitev komunalno-redarske službe za dosledno spoštovanje občinskih predpisov ter ureditev sistema upravljanja in vzdrževanja javnih površin na območju celotne občine,
· ureditev sistema upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave na območju celotne občine,
· okrepitev sodelovanja in podpora Javnemu podjetju Komunala d. o. o. pri okrepitvi in stabilizaciji obstoječih programov na področju izvajanja javnih gospodarskih služb ter uvedbi novega programa za področje rednega vzdrževanja lokalnih cest in gradbeništva,
· sodelovanje in podpora zavodu KŠTM za izvedbo projektov v zvezi gradu, zlasti za obnovo vrtnarjeve hiše v namen zaokrožitve ponudbe porok in ostalih prireditev v kompleksu grajskega gradu,
· priprava prostorskih načrtov za pozidave Boštanjskega polja,
· priprava podrobnih prostorskih načrtov za ureditev območja Slomškovega doma in grajskega parka v Sevnici,podpora gasilski ter ostalim društvenim dejavnostim na območju celotne občine.

… smo ali bomo …


…starejši …
…bolni …
…in … verjetno …
… potrebni oskrbe…


… zato si bom prizadeval za:


· zagotovitev večjega števila prostorov v domovih za ostarele,
· sodelovanje z upravami domov za izboljšanje bivalnega standarda oskrbovancev,
· spodbujanje uvedbe samo-oskrbnih skupnosti in pomoči na domu,
· okrepitev sodelovanja in podpora Javnemu zavodu Zdravstveni dom Sevnica za zagotovitev optimalnih pogojev za zagotavljanje kvalitetne zdravstvene oskrbe.

… vsi polagamo upe …


… v našo mladino …
… da ostane …
… dobra … delovna …
… in … poštena ...
… ob nas …
… v naši občini …

… zato si bom prizadeval za:

· zagotovitev sredstev za podporo programov dela z mladimi, počitniškega varstva in dodatnega ali dopolnilnega izobraževanja,
· posebna sredstva za podporo programov dela z mladimi na področju naravne in kulturne dediščine, razvoja turizma ter inovativnosti,
· štipendiranje nadarjenih in podeljevanje nagrad posebej uspešnim,
· priprava aktivnosti in zagotavljanje sredstev za vzpostavitev mreže otroških igrišč po celotni občini ter nadaljevanje postopkov za izgradnjo športnih površin in atletskega stadiona ter dodatnih ureditev pri bazenu v Sevnici.

petek, 26. september 2008

… in smo pripravljeni vse narediti …

…za naše malčke …
… v vrtcih ..
… in otroke …
… v šolah …
… zato si bom prizadeval za:

· zagotovitev sredstev za investicije v šolske objekte na območju občine po že zastavljenih prioritetah (šola Tržišče, sanacija šole na Studencu, sanacija objekta Glasbene šole Sevnica),
· gradnja telovadnice pri šoli v Šentjanžu in dokončanje prizidka pri šoli v Krmelju,
· priprava postopkov za celovito obnovo osnovne šole v Sevnici,
· nadaljevanje investicije za celovito adaptacijo vrtca v Sevnici,zagotovitev prostorov v vrtcih za vse otroke oziroma uvedbo postopkov za izdajanje koncesij.

... če se odločiš ...

Odločitev je zame prej telesno kot duševno dejanje. Podobno kot pri skoku v vodo ali spustu na smučeh po strmini. Potrebno se je odriniti, za ostalo poskrbi gravitacija. Pri življenskih odločitvah je potrebno narediti prvi korak, ostalo razpletejo ali napletejo okoliščine, ki jih v glavnem itak ne moreš predvideti.
Odločitev pomeni reči pravemu človeku pravo besedo, odposlati pismo, vstati in oditi ali priti in potrkati ... lahko tudi odriniti na globoko.

Odločanje te lahko utrudi. Naveličaš se vedno sprejemati neke odločitve ... potem se ustaviš in lahko tudi odločiš ... da se boš začasno nehal odločati. Naj se vendar zgodi samo od sebe ali po Božji volji. Vedno je nekako bilo, pa bo tudi brez moje odločitve. To je vsekakor spoštovanja vredno spoznanje - verjameš ali ne - tudi drugi se zmorejo odločiti. In to celo brez tebe.

Potem morda ugotoviš, da tvoje odločitve v bistvu niti niso tvoje, ampak so pravzaprav del dogajanja, ki je bilo navito in sproženo že zdavnaj prej. Lahko tudi pred tabo.

In odločanje postane nekoliko lažje, ker so odločitve nekje že jasne, samo razumeti jih moraš in stopiti v nihovo sled.

Odloči se za odločitev, nimaš kaj izgubiti ...
četrtek, 25. september 2008

… tu nas veliko dela …

… v industriji …
… in … pri obrtniki … drugje …
… ali pa … kar doma … na zemlji …
… kmetujemo …
… in … vse to je …
… naše gospodarstvo in kmetijstvo …


… zato si bom prizadeval za:

· štipendiranje deficitarnih poklicev za domača podjetja,
· pomoč domačim podjetjem in obrtnikom pri razvojnih projektih v obliki subvencioniranja obrestnih mer za kredite in podpore za prijave na razpise,
· pospešitev postopkov za opremljanje, izgradnjo in popolnitev poslovni con v Sevnici, Krmelju, Boštanju, Blanci in na Radni,
· zagotovitev sredstev za spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter spodbujanje turističnih dejavnosti in letoviščarstva v občini z izkoriščanjem možnosti akumulacijskih bazenov na Savi v športno-turistične namene,
· aktivna spodbuda in sodelovanje pri razvojnih projektih regijskih in državnih gospodarskih, obrtnih in kmetijskih zbornic ter interesnih združenj,
· spodbujanje razvoja ponudbe ob tematskih poteh (vinsko-turističnih, sadnih) in tradicionalnih kulinaričnih prireditev (salamiada).

torek, 23. september 2008

… nekaj o komunalni urejenosti naše občine …


… kamor najpogosteje pridemo in odidemo po nekakšnih cestah …
… boljših ali slabših …
… kjer hote ali nehote parkiramo …
… slej ko prej gremo tudi peš …
… nekateri s kolesom …
… ali pa tu … kar tako … živimo …
… nujno rabimo … tudi …
… zdravo, pitno vodo … v nekih ceveh …
… ki jo po uporabi …

… spet pretočimo v druge cevi …

… prizadeval si bom za:

· koordinirano izvedbo in pospešeno dokončanje vseh aktualnih investicijskih projektov na območju občine, zlasti gradnje hidroelektrarn Blanca in Krško z vso spremljevalno infrastrukturo ter kanalizacije in čistilne naprave Sevnica,
· revizijo izhodišč Občine Sevnica v zvezi gradnje hidroelektrarne Blanca, v smislu konkretnih odškodnin za poškodovano cestno infrastrukturo ter prekomerno začasno in trajno obremenjenost okolja,
· dokončanje spremljevalnih projektov ob gradnji hidroelektrarn (povezave kolesarske steze v Boštanju, križišča pri Plauštajnerju z navezavo na podvoz pod železnico in parkirišče, območje drevoreda in srednje šole, pristana Orehovo ter ostalih površin, ki so ali bodo po končanju gradnje elektrarn ostale brez namembnosti),
· končno sanacijo regionalne ceste v Impoljskem potoku, regulacijo Sevnične v Šmarju za preprečitev poplav ter sanacijo mostov čez Sevnično, ki so bili poškodovani v neurju avgusta 2005,
· zagotovitev sredstev v proračunih 2008 in 2009 za nadaljevanje aktualnih ter pripravljenih investicijskih projektov na državnem cestnem omrežju, z naslednjimi poudarki:
- dokončanje ureditve ceste skozi Sevnico s pločniki, kolesarskimi stezami, semaforizacijo križišča pri Izidorju in izgradnjo rondoja pri avtobusni postaji,
- gradnjo rondoja v Krmelju,
- gradnjo pločnikov ob Planinski cesti,
- izvedbo postopkov za izgradnjo novega nadvoza v Šmarju ter ureditev križišča in navezave na Savsko cesto z nadvozom čez trebanjsko železnico ,
- nadaljevanje postopkov za izgradnjo mostu na Logu in podvoza v Boštanju,
- nadaljevanje postopkov za pripravo in izvedbo vseh že začetih ali napovedanih investicijskih projektov na državnem cestnem omrežju na območju občine (pločniki Dolnje Brezovo, pločniki Tržišče, razširitev ceste in pločniki Loka-Račica in Šentjur-Breg, razširitev ceste in pločniki Šentjanž-Glino, pločniki Blanca),
· izvedbo in dokončanje ureditve lokalnega cestnega omrežja, z naslednjimi prednostnimi projekti:
- razširitev ceste mimo Kopitarne z ureditvijo križišča s Prvomajsko,
- dokončanje razširitve in gradnja pločnika NHM-Grič,
- asfaltacija ceste Brezovec-Križišče,
- razširitev in obnovo vozišča na odseku Križišče-Hinjce,
- sanacije in preplastitev ceste Hinjce-Krmelj-Gabrijele z gradnjo pločnika na odseku Krmelj-Hinjce,
- celovita ureditev ceste v Lončarjevem Dolu z regulacijo potoka za povečanje poplavne varnosti ter gradnjo pločnika in obnovo premostitev Vranjskega potoka,
- razširitev in obnova ceste Spodnje Vranje-Lončarjev Dol z regulacijo Vranjskega potoka za povečanje poplavne varnosti,
- ureditev trga v Šentjanžu in sanacijo ceste proti Velikemu Cirniku, vključno z rekonstrukcijo mostu čez Podborški potok pri Šentjanžu,
- obnovo vozišč odsekov cest Podvrh-Zabukovje, Šmarska ulica, Boštanj-Vrh, Radna-Siliko, Lončarjev Dol-Žigrski Vrh, Padež-Zabukovje, Mrzla Planina,
- asfaltacije makadamskih odsekov lokalnih cest Planina-Križ, Lipovec-Okič, Jablanica ter Mrzla Planina-Zalog,
- rekonstrukcijo mostu čez Mirno v Dolenjem Boštanju, razširitev mostu čez Hinjo v Krmelju ter rekonstrukcijo prepusta pod Drožanjem,
- ureditev cestno-železniških križanj z industrijskimi tiri na Savski cesti, zavarovanje prehoda Pijavice in dokončanje postopkov za gradnjo obvoznice Pijavice,
· pripravo dokumentacije in planiranje sredstev za celovito prometno-tehnično ureditev cestnega odseka Boštanj-Globela, navezave za novo naselje, ureditev križišč ter gradnjo pločnikov z javno razsvetljavo v Boštanju,
· pripravo dokumentacije in planiranje sredstev za izgradnjo avtobusnega obračališča pri OŠ Tržišče, pločnikov v vasi ter prometno-tehnične ureditve križišča pri KZ,
· pripravo dokumentacije za ureditev trga v Loki ter celovito prometno-tehnično ureditev priključka ceste za Radež;
· zagotovitev sredstev za dokončanje začetih in zagon gradnje planiranih vodovodnih sistemov - združevanje in povezovanje omrežij na območju občine;
· zagotovitev sredstev za zagon gradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav za nekatera naselja v Občini (Krmelj, Tržišče, Loka, Blanca, Dolnje Brezovo),
· podpora projektov, ki jih izvajajo Krajevne skupnosti - vsaka KS mora imeti vsaj en občinski projekt,
· spodbujanje aktivnosti za umestitev in izvedbo državnega projekta »Tretja razvojna os« z navezavo na Mirnsko dolino za izboljšanje povezave Sevnice v smeri Trebnjega in AC NM-LJ.

ponedeljek, 22. september 2008

… svetel gozd …

… pod sončnimi obronki kozjanskega gričevja in v senci dolenjskih hribčkov … med toplim savskim vetrcem in hladnimi sapami tete Lisce …
… kjer savska dolina obrne hrbet strmim osojam in se odpre toplemu jugu ter končno postane gostoljubna in prijazna … tam je Sevnica.

Nemško ime Sevnice Lichtenwald se je prvič pojavilo pred skoraj 800 leti. V županovi pisarni je skulptura s katero je naš umetnik, gospod Rudi Stopar, nekoč upodobil ime Sevnice.
Naredil je gozdiček ob odprtem oknu, torej drevesa v svetlobi.
Na splošno se mi zdi, da so redkejša tista slovenska mesta, ki imajo ime ženskega spola. To gotovo nekaj pomeni. Tiste stvari, ki imajo imena ženskega spola, so lepše, blažje, nežnejše, prijaznejše …

Sevnica je poseben kraj, sestavljen iz mešanice industrijskega in modernega, zgrajenega na veliki in plemeniti slovenski podeželski tradiciji. Sevnica je trg. Kraj kjer se ljudje srečajo … tisti, ki so tu in oni, ki pridejo iz okolice po opravkih ali pa kar tako … "nmau u Seunco". V Sevnici se ljudje poznajo med seboj. Tu ni tistih, za katere bi ne vedeli od kod so ali kam sodijo. Sevničani še vedno poznajo in pozdravljajo svoje sosede.
Morda deluje uspavano, vendar ni. Sevnica je na križišču pomembnih poti in tu so se stvari vedno dogajale. Skozi Sevnico so se vozile vojske in v njej so se menjale oblasti.

Rodila se je iz dolenjske mehkobe in štajerske vihravosti. In kot da se je skozi vsa viharna stoletja naučila prijaznosti, odprtosti in gostoljubja. Sevničani so veseli in preprosti, zadovoljni s svojim krajem in pretežno tudi z življenjem.
Tudi rek, ki je vklesan v kamen nad vrata sevniškega gradu ni presenetljiv, saj pravi, da …"potrpežljivost premaga vse". In verjemite, da se mladoporočenci vedno nasmehnejo, če jih kdo opozori nanj.
Časi so odtekali kot Sava, ljudje so se menjali kot listje na grajskih javorjih, naša Sevnica pa ostaja lepa, svetla in prijazna nam in prihodnjim rodovom.
Bog te živi, naš dragi kraj!

sobota, 20. september 2008

... saj v veri hodimo ...

Vsak trenutek je točka na meji med preteklostjo in prihodnostjo.
Vsi, ki smo, smo v tem trenutku.
Naša preteklost je senca, ki nas spremlja kamor se obrnemo, naša prihodnost je hoja med katero vidimo le kakšen korak naprej.

Torej o meni ...
Star sem 42 let. Izhajam iz delavske družine in otroška ter mladostna leta sem preživel v Hrastniku. Dokončal sem strojno tehnično šolo in po odsluženem vojaškem roku v nekdanji JLA doštudiral strojništvo na Univerzi v Ljubljani.
Prvo zaposlitev sem našel v Trbovljah. Ljubezen me je pripeljala v Sevnico, kjer sem se poročil. Novo službo sem najprej našel v Krškem in kasneje na Občini Sevnica.
Na Občini sem od leta 1997 in ves čas, najprej kot referent zdaj pa kot višji svetovalec, delam na področju komunalne in cestne infrastrukture. Razgibano delo me je pripeljalo že v vsak zaselek naše lepe občine in po 11-ih letih mi je komunalna problematika mesta in vasi znana do potankosti.
Ob delu sem doštudiral na upravni fakulteti v Ljubljani, zdaj sem pa podiplomski študent na gradbeni fakulteti v Mariboru.
Sem oče dveh fantov in z družino živim ob vznožju grajskega hriba v starem delu Sevnice.
Pojem v župnijskem pevskem zboru in igram pri igralski skupini društva Trg. V prostem času, če ga slučajno imam, se najraje usedem na kolo ali pa kar peš odpravim po bližnji okolici.

Boljši časi ...


Boljši časi so predvsem odvisni od tega kako živimo in kaj pričakujemo od teh časih v katerih smo zdaj.
Večina "navadnih" meni, da so njihovi pravi boljši časi že bili.
Za politike seveda "boljši časi" šele prihajajo in njihova pričakovanja so povezana predvsem s tem, na kateri strani volitev smo. Pred njimi ali pa za njimi.
Če smo pred volitvami, potem boljši časi prihajajo. Po volitvah pa se ugotavlja, da so marsikatere priložnosti žal zamujene ...
Kakorkoli, boljši časi za širjenje idej, resnic, pol-resnic, neresnic ali preprosto le misli posameznikov, so že tu.
Kupiš si priključek na svetovni splet in lahko začneš.
Začel sem tudi jaz. Podajam se v neznana bloggerska področja. Kar bo, pa bo.
Pisal bom o tistem kar se bom spomnil in na kar se v glavnem ne spoznam. Branje zelo verjetno ne bo posebej zanimivo niti poučno, ne odgovarjam pa za posledice, če bo kdo slučajno ob mojih idejah začel razmišljati več kot se mu sicer ljubi.
Previdnost torej ni odveč.
Moje objave prihodnjih treh tednov, bodo pretežno povezane z dejstvom, da kandidiram za župana občine Sevnica na predčasnih volitvah.
Če kdo tega še ne ve, naj povem, da smo prejšnjega župana, spoštovanega gospoda Kristijana Janca izgubili julija letos ob tragični nesreči na Savi.
Njegovo življenje se je skupaj še z 12-imi drugimi končalo pod jezom nove hidroelektrarne na Blanci.
To so bili ljudje, ki so bili v vrhuncu svojega zasebnega in poklicnega življenja. Zelo jih pogrešamo, vendar zdaj pač ni več pomoči, živeti in delati je treba naprej za vse, ki smo še na tem svetu in tiste, ki prihajajo za nami.

Jaz bom na blogu objavil kaj o sebi ... pa program ... pa še kr tko neki ...

Vse dobro, Sevnica!

Bilo in šlo:

Komu mar?

"Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte." (Mt 10,8b)