sobota, 27. september 2008

… radi živimo …
…v … lastnem … stanovanju …
…in … urejenem ...
… modernem …
… varnem …
…okolju …

… zato si bom prizadeval za:

· pripravo postopka javno zasebnega partnerstva za izgradnjo novih stanovanjskih blokov v Šmarju za pridobitev dodatnih neprofitnih stanovanj,
· ureditev problematike denacionaliziranih objektov v Krmelju,
· subvencioniranje obrestne mere za posojila za ureditev fasad in ostrešij večstanovanjskih ter spomeniško varovanih objektov,
· razširitev parkirišča nad HTC v Sevnici in izdelavo študije izgradnje parkirne hiše na tej ali bližnji lokaciji,
· ureditev parkirišča za tovornjake na Savski cesti v Sevnici in prepoved parkiranja tovornjakov na Kvedrovi od avtobusne do železniške postaje v Sevnici,
· priprava projektne dokumentacije in postopkov za ureditev Kvedrove ceste od avtobusne do železniške postaje v Sevnici, skupaj z ureditvijo območja pri železniški postaji,
· ureditev peš območja - trga pred HTC v Sevnici,
· prilagoditev vseh pločnikov v Sevnici in drugih večjih naseljih ter dostopov do javnih zgradb za potrebe invalidov in vozičkov,
· priprava dokumentacije in postopkov za ureditev parkov v Sevnici in drugih naseljih,
· vzpostavitev javno zasebnega partnerstva za izgradnjo širokopasovnih povezav po celotnem območju občine,
· vzpostavitev komunalno-redarske službe za dosledno spoštovanje občinskih predpisov ter ureditev sistema upravljanja in vzdrževanja javnih površin na območju celotne občine,
· ureditev sistema upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave na območju celotne občine,
· okrepitev sodelovanja in podpora Javnemu podjetju Komunala d. o. o. pri okrepitvi in stabilizaciji obstoječih programov na področju izvajanja javnih gospodarskih služb ter uvedbi novega programa za področje rednega vzdrževanja lokalnih cest in gradbeništva,
· sodelovanje in podpora zavodu KŠTM za izvedbo projektov v zvezi gradu, zlasti za obnovo vrtnarjeve hiše v namen zaokrožitve ponudbe porok in ostalih prireditev v kompleksu grajskega gradu,
· priprava prostorskih načrtov za pozidave Boštanjskega polja,
· priprava podrobnih prostorskih načrtov za ureditev območja Slomškovega doma in grajskega parka v Sevnici,podpora gasilski ter ostalim društvenim dejavnostim na območju celotne občine.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Bilo in šlo:

Komu mar?

"Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte." (Mt 10,8b)