nedelja, 28. september 2008

… delajo kakor hočejo …

Kot Sevničanu, ki mu ni vseeno kaj se dogaja z njegovim krajem in nekomu, ki je zaradi narave svojega dela verjetno celo nad-povprečno informiran o okoliščinah gradnje HE Blanca s spremljevalno infrastrukturo, mi je vse bolj jasno, da se nam s strani "skupnega podviga" pripravlja velik "skupen nateg".

V državnem lokacijskem načrtu za HE Blanca, ki ga je na izrednih sejah pod velikimi časovnimi pritiski, sprejemal Občinski svet občine Sevnica in leta 2005 tudi Vlada Republike Slovenije, so predvidene ureditve nivojskih prehodov regionalne ceste Sevnica-Brestanica čez glavno železniško progo Ljubljana-Dobova na Gobavcah ter gradnja novega nivojskega prehoda na Blanci.
Tisti, ki so to zapisali v Uredbo o DLN, očitno niso poznali zakonodaje, ki je (in še vedno) določala, da se nivojski prehodi takšnega reda ukinjajo, ne pa obnavljajo ali celo gradijo na novo. Da smo to izvedeli je bilo potrebno počakati dve leti, ko so nam (in tudi strokovnjakom, ki so pripravljali Uredbo) to povedali železničarji. Ravno tako se je kot (drag) problem izkazalo križanje kolesarske steze in železnice na Gornjem Brezovem.
Rezultat je, da se Uredba v teh delih ne bo izvedla in ker se je nobenemu ne ljubi spreminjati (beri - boriti za dodaten denar od katerega bi imela kaj tudi občina), so rešitev odložili na leto 2014, ko naj bi bila prestavljena regionalna cesta nad železnico na Gobavcah in zgrajen nadvoz na Blanci.
Seveda se trenutno na tem področju ne dogaja nič in nihče se v teh napornih časih ne muči še s projekti za te spremenjene ureditve za katere bo mimogrede tudi potrebno sprejeti državne Uredbe.
Denar, ki je planiran za navedene ureditve nivojskih prehodov, ki se sedaj ne bodo izvajale, bo torej padel v jamo.
Regionalna cesta Sevnica-Brestanica, bi se na odseku med zapornicama na Gobavcah skladno z Uredbo morala dvigniti nad koto sto-letnih voda Save, pa se ne bo, ampak se bo "začasno" kakšen meter manj, kot je bilo predvideno.

Graditelji bodo tudi tu prihranili nekaj evrov.
Kar nekaj evrov bo prihranjenih tudi iz naslova gradnje HE Boštanj, ki je predvidevala obvoznico in izven-nivojsko križanje z dolenjsko železnico v Dolenjem Boštanju. V veliko veselje graditeljev elektrarne sta se Krajevna skupnost Boštanj in Občinski svet, pred leti, odločila, da takšne obvoznice, kot je bila predvidena, nočeta (mimogrede, Krajevna skupnost je imela prav - predvidena obvoznica bi bila katastrofalna) in tisti, ki bi jo morali zgraditi so se zlahka odpovedali izvedbe dela Uredbe o HE Boštanj, brez, da bi kdo resno razmislil o alternativnih rešitvah.
Planirana sredstva, ki na ta način tudi niso bila izkoriščena, so bila kasneje z gentlemanskim in ne-napisanim sporazumom prestavljena na novi most preko Save na Logu. Žal se izkazuje, da država nima namena storiti nič (kar je seveda najceneje) razen, da je trenutna Vlada zaradi medresorske neusklajenosti postopke zaustavila, nova se pa najbrž, sama od sebe, skoraj gotovo ne bo začela takoj ukvarjati z nekim mostom na Logu.
Če se spomnimo še obljub o gradbenih prevozih ki kot, da sploh ne bodo šli skozi Sevnico ampak ob Savi, dejansko pa ugotavljamo, da je stanje v zvezi prevozov skozi Sevnico katastrofalno, potem lahko samo ugotovimo, da se na nas sistematsko špara in da Občina nima nobenega pravega vpliva na dogajanja v zvezi gradnje HE.

Mislim, da je skrajni čas, da se jasno opredelijo zahteve, ki jih glede na navedeno, graditelji in investitorji elektrarn morajo upoštevati:
- takojšnja uvedba oz. nadaljevanje postopka za sprejem državne Uredbe o prestavitvi regonalne ceste na Gobavcah z navezavo na most čez Savo na Logu,
- takojšnja uvedba postopka za sprejem državne Uredbe o gradnji nadvoza na Blanci,
- takojšnja celovita ureditev križišč pri Kraglu (priključek Florjanska) in Frizu (priključek Ceste na grad),
- takojšnja celovita ureditev območja ob Drožanjskem potoku in drevoreda za površine za rekreacijo ter parkirišče za stari del Sevnice,
- takojšnja izvedba kolesarske steze po levem bregu Save (brez prekinitev) od jezovne zgradbe HE Blanca do priključka na most čez Savo v Šmarju vključno z asfaltacijo,
- takojšnje dokončanje pločnika od mostu čez Savo v Šmarju do nadvoza Orehovo, razširitev nadvoza za gradnjo enostranskega pločnika ter asfaltacija kolesarske steze po nasipu do pristana Orehovo,
- takojšne dokončanje povezane kolesarske steze od rondoja v Boštanju do Kompolja,
- takojšnja izvedba regulacije Sevnične za preprečitev poplav v Šmarju,
- takojšnja rekonstrukcija lokalne ceste od meje DLN do Lončarjevega dola in regulacija Vranjskega potoka na tem odseku,
- takojšnja gradnja prodne pregrade Konjščanjskega potoka na Radni in rekonstrukcija ceste do ovinka z ureditvijo križišča,
- takojšnja gradnja pločnika na odseku od Radne do brvi čez Savo, z javno razsvetljavo,
- takojšnja gradnja novega mostu čez Mirno, pri žagi v Dolenjem Boštanju.

ter kot odškodnina za prevoze skozi Sevnico in naselja na levem bregu Save:

- takojšnja obnova regionalne ceste in pločnikov z javno razsvetljavo in ostalo komunalno infrastrukturo na Blanci,
- takojšnja rekonstrukcija regionalne ceste med Blanco in Dolnjim Brezovim z navezavo ceste na most pri HE, ureditvijo ceste od stare OŠ Blanca do Čanjskega grabna ter izvedba nove navezave do hladilnice,
- takojšnja rekonstrukcija regionalne ceste skozi Dolnje Brezovo vključno z gradnjo pločnikov in javne razsvetljave,
- takojšnja rekonstrukcija Kvedrove ceste v Sevnici od Drožanjskega potoka do Magica ter kritje 50% sofinancerskega deleža Občine Sevnica pri ureditvi ostalega odseka regionalne ceste skozi Sevnico do rondoja Šmarje,
- takojšnja ureditev dveh nivojskih prehodov industrijskih tirov na Savski cesti v izvedbi za preprečitev padcev kolesarjev, skladno z smernicami Slovenskih železnic.

Menim, da bi se v zvezi takšnega stanja nujno morala sestati Občinska komisija za spremljanje gradne HE Blanca ter predlagati zavzetje jasnih stališč Občinskemu svetu občine Sevnica.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Bilo in šlo:

Komu mar?

"Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte." (Mt 10,8b)