sreda, 08. december 2010

Burek? Ne, hvala!

Koalicija mi je pisala, da si zaslužim boljši program … mogoče res, čeprav ne vem, kaj naj bi se izboljšalo.
Na televiziji gledam, v glavnem skoraj samo poročila in to že desetletja RTV Slovenija. Z njimi sem odrasel in še vedno se mi zdijo povsem v redu. Več poslušam radio, in sicer SLO Prvi. Tudi s tem sem odrasel in zdi se mi celo zelo v redu. Vsi, ki jih poznam lahko izbirajo med vsaj 40-50 različnimi TV programi, ali pa sploh ne gledajo televizije, ker jim računalnik predstavlja okno v svet.
Skratka, že leta mi ni nihče potožil, da morda nima kaj gledati.
Da bi me prepričali nasprotno, so nenadoma, ob vsesplošnem zategovanju pasov, zdaj pripravljeni potrošiti celo štiri milijone evrov.
Torej mora biti pa res nekaj pomembnega …
Da bi si potešil radovednost in se odgovorno pripravil na glasovanje, sem primerjal besedili aktualnega ZRTVS-1 in novega predloga ZRTVS-2, vendar pri najboljši volji ne najdem prepričljivega dokaza, da bi lahko verjel tistemu v kar me prepričujejo, torej, da bo program boljši ali pa, da bi se sploh splačalo tako veličastno spreminjati nek zakon.
Praktično se ne spreminja nič bistvenega, kar bi sploh lahko opravičevalo referendum.

Opazil sem pa razliko, ki me tako zelo moti, da bom definitivno glasoval proti predlogu.

V prvem členu sedaj veljavnega zakona je namreč navedeno naslednje poslanstvo RTV Slovenija:
Radiotelevizija Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, določeno s tem zakonom, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu, pripadnic in pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in Statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja področje medijev.

V drugem členu predloga novega zakona pa je navedeno naslednje dopolnjeno poslanstvo RTV Slovenija:
RTV Slovenija je samostojna pravna oseba javnega prava posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. RTV Slovenija z opravljanjem javne službe, določene s tem zakonom, zagotavlja širok nabor vsebin, programov in storitev ter kakovostno in raznoliko ponudbo in dostop širše javnosti do teh vsebin, programov in storitev, brez diskriminacije in na temelju enakih možnosti, prek različnih prenosnih poti, s ciljem izpolnjevanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb prebivalcev in prebivalk Republike Slovenije, državljank in državljanov Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev v zamejstvu in po svetu, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, pripadnikov narodnih skupnosti republik nekdanje Jugoslavije (Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov), pripadnikov drugih narodnih in etničnih skupnosti v Republiki Sloveniji in zagotavljanja pluralizma, vključno s kulturno in jezikovno raznolikostjo, ter drugih dejavnosti v skladu s tem zakonom in statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja področje medijev.

Se opravičujem zagovornikom "multi-kulti", vendar, če za koga predstavlja izboljšavo programskih vsebin RTV Slovenija, uvedba "jezikovne raznolikosti", ki bo "izpolnjevala demokratične, socialne in kulturne potrebe Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov", potem takšne RTV jaz seveda ne potrebujem.
Plačevati jo bom pa tako ali tako moral, po starem ali pa po novem. 


Ni komentarjev:

Objavite komentar

Bilo in šlo:

Komu mar?

"Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte." (Mt 10,8b)